Köpvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor för Norrlands Custom AB

 

Försäljning och betalning

Beställaren måste vara myndig och göra beställningen i eget namn. All försäljning sker mot kontant eller kort betalning, postförskott, efterkrav. Företag har möjlighet att efter överenskommelse och sedvanlig kreditprövning handla mot faktura. Betalningsvillkor är normalt 30 dagar. Vid försenad betalning av faktura debiteras dröjsmålsränta om 3 % av fakturans värde per påbörjad månad. Eventuell betalningspåminnelse debiteras med en administrationsavgift på 50 kr vid första påminnelsen.

Följande Kredit/konto kort accepteras: Visa, Mastercard, Maestro, Visa Electron, Bankkort, Rikskort, K.

 

Vid specialbeställning av ej lagerförda produkter skall 50 % av varans totala kostnad betalas i förskott. Resterande 50 % betalas vid leverans. Förskottsbetalningen krediteras inte i de fall kunden avbeställer varan efter det att den lämnat leverantören, inte hämtar ut varan eller inte erlägger full betalning.

En vara som beställs men inte hämtas ut debiteras med fraktkostnad och returavgift till kunden via faktura.

Alla varor förblir Norrlands Custom´s egendom fram till dess full betalning erlagts från kunden.

 

Priser och produktinformation

Alla våra officiella priser (ex. på hemsidan) är inkl moms. Frakt tillkommer. Prisändringar sker löpande vid större valuta förändringar och vid prisförändringar från våra leverantörer men vår målsättning är att hålla en stabil prisbild.

Fraktfritt för privatperson vid order överstigande 1200 kr inkl moms. Fraktfritt för företag normalt vid 3000 kr netto om inget annat avtal överenskommits. Se frakt. Vissa produkter kan vara undantagna från fraktfrihet beroende på uppgörelse och avtal. Ex. headers, avgassystem, dragfästen, motorer eller andra skrymmande varor.

Norrlands Custom reserverar sig för eventuellt felaktiga priser och förbehåller sig rätten att vid uppenbart felaktig prissättning återkalla/häva köpet.

Norrlands Custom reserverar sig för eventuella tryckfel, fel i leverantörers information och specifikationer, publikationer och översättningar, samt publicerad webbinformation. Publicerade bilder skall ses som illustrationer och kan inte garanteras att återge varans exakta utseende och beskaffenhet.

 

Leveranstider

Normal leveranstid är 1-2 arbetsdagar om varan finns i lager och inget annat uppges från oss vid ordertillfället. Se frakt.

För ej lagerförda produkter och specialbeställningar sker leverans enligt överenskommelse.

Vi reserverar oss för eventuella fel i lagersaldo, slutförsäljning och leveransförseningar från våra leverantörer.

 

Leveranskontroll

Försändelsen skall kontrolleras av kunden vid ankomsten och ev. skador eller anmärkningar skall anmälas direkt till fraktbolaget vid mottagandet.

Kunden är skyldig att kontrollera varans rätta beskaffenhet före montering.

 

Garantier

Minst 1 års funktionsgaranti lämnas på alla nya och renoverade reservdelar om inget annat anges. Vi följer våra leverantörers generella garantier.

På el-komponenter, ex. styrenheter lämnas ingen garanti. All montering av reservdelar ska ske fackmannamässigt och följa tillverkarens bruksanvisningar.

Norrlands Custom påtar sig garanti ansvaret för den inköpta produktens funktion men ansvarar inte för eventuella merkostnader som kan drabba kunden i samband med en felaktig vara.

 

Vid åberopande av garanti kontakta alltid Norrlands Custom för vidare information.

 

Reklamation, retur och återköp av vara

Försenad eller saknad leverans skall anmärkas till Norrlands Custom inom 10 arbetsdagar från orderdatum om inte annan leveranstid meddelats vid ordertillfället.

Reklamation av defekt, icke komplett eller felaktig leverans av produkter eller annat fel orsakat av Norrlands Custom skall anmärkas så snart det är möjligt dock senast inom 10 arbetsdagar från leveransdatum. Retur och utbyte av varor skall ske inom 15 dagar efter anmärkning. Därefter måste kontakt först tas med vårt orderkontor innan varan sänds i retur för att godkännas.

När en vara returneras skall en korrekt ifylld retursedel bifogas och en kopia av följesedel eller faktura/kvitto. Saknas retursedel eller om den ej är korrekt ifylld tas det ut ett returavdrag om 10 % på varans pris, dock lägst 50 kr. För avtalskunder gäller separat överenskommelse.

Reklamationer ersätts i första hand med ny eller likvärdig vara.

 

Om en reklamerad vara efter kontroll visar sig vara korrekt och fungerande returneras produkten tillbaka till kunden mot frakt och en undersökningsavgift som motsvarar den faktiska kostnaden för Norrlands Custom.

 

Krav vid retur/återköp av vara:

 

Varan ska vara oanvänd och returneras i originalförpackning.

Varan/förpackningen ska vara hel och ren från andra märkningar än original och Norrlands Customs märkningar.

En korrekt ifylld retursedel skall bifogas.

Bifoga kopia på faktura/kvitto eller följesedel.

 

Om originalförpackning saknas eller är trasig dras 30% av varans värde av vid returen.

 

Produkter som ej tas i retur:

 

Ej lagerförda och specialbeställda produkter

El-artiklar

Oljor och kemikalier

 

I övrigt följer Norrlands Custom AB konsumentköplagen. Skulle något av våra villkor stå i strid med Konsumentköplagen eller annan Svensk lag så följer Norrlands Custom den senare.

 

 

Retur Address Mypack: Box 950, 89120 Örnsköldsvik.

 

Norrlands Custom Örnsköldsvik :: tel 0660-828 10 :: fax 0660-828 18